SIERBESTRATING

Een onderdeel dat eigenlijk in geen enkele tuin ontbreekt is de bestrating: paden en terrassen.
Veel mensen zijn in de veronderstelling dat de hovenier niet kan bestraten.

Maar ook dit vak - want dat is het! - beheersen wij.

Terrassen en paden, en de materialen waaruit ze bestaan, zijn zo bepalend in een tuin, dat wij er juist graag zelf rekening mee houden in de planvorming van het ontwerp en ook zelf zorg dragen voor de uitvoering.
Een bestrating moet er immers ook na jaren intensief gebruik nog net zo bij liggen als vlak na de aanleg.